top of page

Lähetystyö

Lähetystyöllä tarkoitetaan evankeliumin eli Jeesuksesta kertovan hyvän sanoman viemistä kaikkeen maailmaan. Jeesus itse kehotti opetuslapsiaan seuraavasti: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (Matt. 28:19).

 

Seurakuntamme lähetystyöntekijöitä ovat Kevin ja Marja Gray. He toimivat WEC International-  lähetysjärjestön työyhteydessä.

bottom of page